send link to app

Elhuyar Hiztegiak offline4.01 usd

Elhuyar hiztegi elebidunak mugikorretan erraz kontsultatzeko aplikazio berria da. Aplikazio bakar batean ondoko hiru hiztegietan bilaketa egiteko aukera izango duzu internet konexiorik gabe:Elhuyar Hiztegia, euskara - gaztelania / gaztelania - euskara • 91.000 sarrera • 23.000 azpisarrera • 153.000 adiera • 100.000 adibide
Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskara - frantsesa / frantsesa - euskara • 36.672 sarrera • 3.813 azpisarrera • 55.146 adiera • 889 adibide
Elhuyar Dictionary Hiztegia: euskara - ingelesa / ingelesa - euskara
• 28.634 sarrera • 3.372 azpisarrera • 50.197 adiera • 14.754 adibide
Erabiltzaileak uneoro hiztegiz aldatzeko aukera izango du menu nagusira joanez. Aplikazio honek tresna erabilgarria izan nahi du ikasle eta irakasleentzat, idazle nahiz itzultzailearentzat, kazetari, teknikari eta profesionalentzat, baita euskara erabiltzen duen edonorentzat ere.
Ezaugarriak:
• Hitzen ahoskera • Bilatutako hitzen historiala • Gogoko hitzen zerrenda • Zuzenen hitzean klik egin eta bilaketa egiteko aukera • Webguneko “Eguneko hitza”-ren informazioa • Offline kontsultatzeko aukera
________________________________________________________________________
Es la nueva aplicación para consultar los diccionarios bilingües en los dispositivos móviles. Con esta aplicación se podrán consultar los siguientes diccionarios, sin necesidad de tener conexión a Internet:
Elhuyar Hiztegia, euskera - castellano / castellano - euskera • 91.000 entradas • 23.000 subentradas • 153.000 acepciones • 100.000 ejemplos
Dictionnaire Elhuyar Hiztegia, euskera - francés / francés - euskera • 36.672 entradas • 3.813 subentradas • 55.146 acepciones • 889 ejemplos
Elhuyar Dictionary Hiztegia, euskera - inglés / inglés - euskera • 28.634 entradas • 3.372 subentradas • 50.197 acepciones • 14.754 ejemplos
El usuario tendrá la posibilidad de cambiar de diccionario accediendo al menú de la aplicación. Esta aplicación desea ser una herramienta útil para estudiantes y profesores, escritores o traductores, periodistas, técnicos y profesionales, y también para cualquiera que emplee el euskera.
Características: • Pronunciación de la palabra • Historial de búsquedas • Lista de palabras favoritas • Información de la palabra del día de la web • Consulta offline